Japonya Kagoshima Üniversitesi ortaklığında, Doç.Dr. Begüm Yurdakök-Dikmen’in yürütücülüğünde “Hayvansal kaynaklı gıdalarda endokrin bozucu maddeler, halk sağlığı bakımından önemi ve yeni yaklaşımlar” projesi YÖK, Mevlana Projesi kapsamında desteklenmiştir (MEV-2016-025). Araştırmacılar arasında Ayhan Filazi, U.Tansel Şireli, Nevzat Artık, Naoki Miura, Mitsuya Shiraishi, Atsushi Miyamoto, Taakai Ando’nın bulunduğu projede, hayvansal kaynaklı gıdalarda endokrin bozucu maddelerin tespiti, bu maddelerin endokrin bozucu etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan test stratejileri, ilgili mevzuat ve halk sağlığı bakımından önemine yönelik yeni yaklaşımların Türkiye-Japonya ikili işbirliği içerisinde paylaşılacaktır.