Fakültemize Erasmus+ programı kapsamında Slovenya, Ljubljana Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı’ndan gelen Doç.Dr. Tomaz Snoj tarafından “Do hormones in food cause risk for human health?” ve Çek Cumhuriyeti, South Bohemia Üniversitesi Kompleks Sistemler Enstitüsü’nden gelen eski Eğitim Bakanı Prof.Dr. Dalibor Stys tarafından “The Use of Changes in Fish School Hierarchy in the Sensitive Detection of Psychoactive Compounds” başlıklı sunumlar 03.09.2019 tarihinde Prof.Dr. Satı Baran Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.