54 yıl önce 18 Ekim 1965 tarihinde vefat eden Fakültemizin 4. Dekanı Sayın Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik Yeğül’ü rahmet ve saygı ile anıyoruz…

Fazlı Faik Yeğül 1882’de Selânik’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1899’da girdiği Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’ni 1903’de birincilikle bitirdi. Ziraat Nezâreti’nde bir süre veteriner hekim olarak çalıştıktan sonra, 1906’da Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’nde öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 1909’da açılan sınavı kazanarak kimya ihtisası için Almanya’ya gönderildi. Berlin Üniversitesi’nde dönemin ünlü kimyacılarının yanlarında çalıştı. Yurda dönünce Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’nde kimya hocası oldu. I. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul Darülfünunu’na gelen Alman müderrislerden Dr. Fritz Arndt’ın yanına yardımcı ve tercüman olarak verilen Yeğül, Almanlar tarafından kurulan Kimya Enstitüsü’nde Analitik Kimya derslerini verdi. Mütarekeden sonra Mülkiye Baytar Mekteb-i Âlisi’ndeki görevine dönerek burada kimya ve toksikoloji derslerini vermeyi sürdürdü ve bu derslerin ders kitaplarını hazırladı. 1933’de Ankara’da kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nde iki dönem Veteriner Fakültesi dekanlığı yaptı ve bir dönem de bu kurumun rektörlüğünü yürüttü. Veteriner hekimlik ve kimya alanlarında çok sayıda yayını bulunan Ord. Prof. Dr. Fazlı Faik Yeğül, gerek veteriner hekimlik ve gerekse kimya alanlarında yeni buluş ve gelişmeleri Türkiye’ye duyuran, atom numarası kavramını Türkiye’ye getiren bir bilim insanı olarak 18 Ekim 1965 yılında aramızdan ayrıldı.