45 yıl önce 22 Şubat 1974 tarihinde vefat eden Fakültemizin 5. Dekanı Sayın Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı’yı rahmet ve saygı ile anıyoruz…

Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı; 1900 yılında İsmail Hakkı bey ile Melek Hanımın evlatları olarak İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve İzmir’de tamamladıktan sonra veteriner tahsiline İstanbul’da başlamış, Almanya’da devam ederek 1930 yılında Berlin Veteriner Yüksekokulu’nu bitirmiştir. Aynı kurumun İç Hastalıkları Kliniğinde 1931’de doktorasını tamamlayarak yurda dönmüştür. Etlik’te laboratuvar şefliği, İstanbul’da öğrenim ve yedek subaylık görevinden sonra 29 Nisan 1934’te Y.Z.E. Veteriner Fakültesi İç Hastalıklar Şefliğine başlamıştır. 1939’da doçent olmuş, 1941’de profesörlüğe yükselmiştir. 1955 yılında yüklendiği kürsü profesörlüğü görevini emekliliğe ayrıldığı 1970 yılına kadar yürütmüştür. 1942-1944 ve 1946-1950 yılları arasında 3 dönem Fakültemiz Dekanlığını yapmıştır. Özellikle Fakültemizin, 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi’ne katılması yönündeki çabaları ile meslek ve eğitim tarihimizde çok şerefli bir yere ulaşmıştır. Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı, 22 Şubat 1974 tarihinde vefat etmiştir.