Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrenci topluklarından; Ankara Veteriner Müzecilik Eğitim Öğrenci Topluluğu (AVMET), International Veterinary Students Association Ankara Öğrenci Topluluğu (IVSA Ankara) ve topluluk danışmanları Öğr. Gör. Burcu İNSAL, Doç. Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN ortaklığı ile 5-9 Nisan 2018 tarihleri arasında Satı Baran Konferans salonunda ‘’Hayvanlarda Kanser’’ konulu Uluslararası bir kongre düzenlenmiştir.

Gerçekleştirilen bu kongre ile, tüm dünyada, yakın geçmişin ve geleceğin en büyük insanlık sorunlarından biri olan kanser konusunun; veteriner hekimliği, tıbbı bilimler, biyoloji ve bu konuda çalışan  diğer bilim dalları ile birlikte multidisipliner bir bakış açısıyla ortak bir paydada ele alınması hedeflenmiştir.

Sosyal yaşamımıza her anlamda entegre olmuş olan hayvanlarda kanser çalışmaları insanlarda olduğu gibi büyük öneme sahiptir. Özellikle Veteriner Hekimlikte geliştirilen tedavi ve medikal yaklaşım teknikleri yıllardan beri Beşerî Hekimler için de yol gösterici olmaktadır ve birbirinden bağımsız düşünülemez.

Özellikle, Veteriner Hekimlikte türler ve ırkların çeşitliliğine bağlı olarak artan bir sayıda karşımıza çıkan kanser vakaları genetik mekanizmalar ve çevresel etmenlerin meydana getirdiği değişikliklere bağlı olduğundan, konu moleküler ve biyoteknolojik yaklaşımlar ile birlikte işlenmiştir.

Dünyanın 10 farklı ülkesinden önemli üniversitelerden akademisyenler, uluslararası şirketlere ve kurumlara danışmanlık yapan uzmanlar ve profesyonel yöneticiler ile 120 üniversite öğrencisinin katılımıyla ‘’I. Uluslararası Veteriner Öğrenci Kongresi’’ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde ilk kez gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ’e, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU’na, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, kongrede sunum yapan araştırmacılara ve fakültemizde görev yapan öğretim üyelerine çok teşekkür ederiz.

                                                                                                                                                                                                                      IVSC Organizasyon Komitesi