Kinetik yürüyüş analizi bir bireyin adım sonucu oluşturduğu kuvvetlerin zemin reaksiyonunu ölçer. Kinetik yürüme analizinde en çok kullanılan kuvvet plakası (Force Plate) analizi, zemine ya da yürüyüş yoluna yerleştirilen metal plakaların adım kuvvetlerini ölçmesi ile oluşur. Kuvvetler 3 farklı boyutta ölçümlenir: craniocaudal, mediolateral ve vertical. Elde edilen kuvvetler grafik halinde monitöre sunulur. Yürüyüş anında oluşan en yüksek kuvvet/kuvvetler kuvvet-zaman eğrisinde tepe noktasını işaret eder (Peak Force). İtme kuvvetleri ise kuvvet-zaman eğrisi grafiğinin altında kalan değerler olarak sunulur. Pik dikey kuvvet (PVF) kuvvet-zaman eğrisinde tepe noktasını oluşturan en büyük değeri ifade eder. Vertikal impuls (VI) kuvvet zaman eğrisini altında kalan alanın zamana göre dağılımını ifade eder. PVF ve VI yürüme analizinde topallık tanısında en çok kullanılan değerlerdir ve topallık olgularında PVF ve VI genel olarak daha düşük değer göstergelerine sahiptir. Frenleme, itme ve mediolateral kuvvetler tanı amaçlı veya sonucu değerlendirmek için çok sık kullanılmazlar. Kuvvet plakası ölçümleri bugüne kadar Veteriner Hekimlikte en yaygın yürüme analizi değerlendirme metodu olmuştur. Böylece yürüme analizi sistemi optimum değerlendirme olarak kabul edilmektedir.