T.C. Sağlık Bakanlığı ve Biyosidal İş ve Çevre Sağlığı Derneği işbirliğinde, Çukurova Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin desteği ile 25-29 Mart 2018 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen; Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), Chemical Watch, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve Avrupa Zararlı Yönetimi Dernekler Konfederasyonu (CEPA) gibi uluslararası arenada büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluşun desteklediği yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda konuşmacının yer aldığı, 702 ulusal ve uluslararası katılımcının bulunduğu “4. Uluslararası Biyosidal Kongresi”nde Prof. Dr. Ali BİLGİLİ’nin “Yeni Nesil Tarım İlacı Neonikotinoitlerin Bilinçsiz Kullanımı Sonucu Arılarda Gelişen Olumsuz Etkiler ve Ülkemizdeki Durum” başlıklı çalışmasına Sözel Bildiri kategorisinde 2’ncilik ödülü verildi.