Fakültemiz Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ender YARSAN; Türk Veteriner Hekimleri Birliği”nin 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 48. Genel Kurulunda “Yüksek Haysiyet Divanı” Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceki dönemlerde de 42., 43., 44. ve 45. Dönemlerde Merkez Konseyi Üyesi; 46. ve 47. Dönemlerde de Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi 2.Başkanı olarak görev yapmıştır.