Fakültemiz Parazitoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zafer Karaer’in; bir yıl süre ile Fakültemizde “Gönüllü Araştırma Profesörü” statüsünde çalışması, Üniversitemiz Senatosunun 26.11.2018 tarihli toplantısında uygun görülmüş olup, 28 Ocak 2019 tarihinde Rektörlüğümüzde yapılan törende, ilgili öğretim üyemize Gönüllü Araştırma Profesörlüğü Belgesi takdim edilmiştir.

Hocamızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.