Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU ile Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU’ nu ziyaret ettiler.

Ziyarete TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU, 2. Başkan Muhlis ATAY, Genel Sekreter H. Haluk AŞKAROĞLU ve Yönetim Kurulu Üyesi Enes Gazi ATICI katılmış, Sayın Dekan 03.07.2019 Çarşamba günü, Sayın VEDEK Başkanı ise 09.07.2019 Salı günü ziyaret edilerek, Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu’nun onayına kadar olan süreç ile bundan sonraki süreç değerlendirilmiştir.

Ülkemizin ihtiyacı olan uzman veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla düzenlenecek uzmanlık eğitimi ve uzmanlık belgelerinin verilmesini kapsayan çalışmaların başlatılmasını sağlayacak Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu’nun onayı tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi konusunda göstermiş oldukları duyarlılık, yardım, gayret ve ilgilerinden dolayı, Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Erkan İBİŞ’e, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Belgin Sarımehmetoğlu’na, VEDEK Başkanı Sayın Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU’na, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yetkililerine, tüm bilim insanlarına ve katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz.

TVHB MERKEZ KONSEYİ