Temel Bilimler Bölümü

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Klinik Bilimleri Bölümü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü