Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim gören öğrenciler, eğitim-öğretim sürecinde gösterdikleri başarı durumuna göre aşağıdaki ödülleri alabilir veya ödül için aday olabilirler.


Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Ödülü

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden yıl kaybı olmadan mezun olan ve tüm klinik derslerden en yüksek not ortalamasına ulaşan öğrenciye verilir. Adaylık gerektirmez. Ödül programı Ankara Üniversitesi Öğrenci Sağlığı Vakfı üzerinden yürütülmektedir.   Detaylar için lütfen tıklayınız …


Prof. Dr. Metin Taşbaş Anatomi Ödülü  

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden yıl kaybı olmadan mezun olan ve Anatomi I ve Anatomi II derslerinden (kalmadan) en yüksek not ortalamasına ulaşan öğrenciye verilir. Adaylık gerektirmez. Ödül programı Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı üzerinden sürdürülmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız …


Azize Açıkalın – Lucky Sevgi Ödülü 

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencileri ödül için aday olabilir.  Adaylardan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerinde veya Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gezici Klinikleri ile ulaşılan bölgelerde, karşılaştıkları hayvan hastalıkları ile ilgili olarak hazırlayacakları bir olgu sunumunu rapor halinde sunmaları beklenmektedir. Öğrenciler, akademik destek alabilirler. Ödül programı Ankara Üniversitesi Dekanlığı tarafından sürdürülmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız …


Dr. Serdar Altınsaat Patoloji Ödülü  

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 5 yıl içerisinde mezun olan ve Patoloji Anabilim Dalı tarafından verilen derslerden en yüksek not ortalamasına ulaşan öğrenciye verilir. Adaylık gerektirmez. Ödül programı Ankara Üniversitesi Dekanlığı tarafından sürdürülmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız…