TARİHÇE

Doç. Dr. Hasan Şükrü OYTUN 1940 yılında Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğüne atanan ilk Türk Öğretim Üyesi olmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde bulunan Veteriner Okulu, 1948 yılında Veteriner Fakültesi olarak Ankara Üniversitesi’ne bağlanmış, 1952 yılında, Ankara Üniversitesi Senatosunun aldığı karar ile Parazitoloji Enstitüsü iki bağımsız kürsüye ayrılmıştır. Bunlardan Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Şükrü OYTUN, Protozooloji, Tıbbi Artropodoloji ve Paraziter Hastalıklarla Savaş Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Nevzat TÜZDİL seçilmiştir. İki kürsü 1983 yılında Parazitoloji Anabilim Dalı bünyesinde Helmintoloji ve Protozooloji-Entomoloji Bilim Dalları isimlerini almışlar, 2005 yılında bilim dalları kaldırılmış, halen Parazitoloji Anabilim Dalı olarak eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Mevcudiyetini 2005 yılına kadar sürdüren bilim dallarından Helmintoloji Bilim Dalı Başkanlığını 1983-1986 yılları arasında Prof. Dr. Nevzat GÜRALP,  1986-1996 yılları arasında Prof. Dr. Yılmaz TİĞİN, 1996-2000 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe BURGU, 2000-2005 yılları arasında Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY; Diğer bilim dalı Protozooloji ve Entomolojinin ilk Başkanlığını 1983-1999 yılları arasında Prof. Dr. Fahri SAYIN, daha sonra 1999-2002 yılları arasında Prof. Dr. Şükran DİNÇER ve 2002-2005 yılları arasında Prof. Dr. Zafer KARAER yürütmüştür.

Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanlığını ise; 1983- 1999 yılları arasında Prof. Dr. Fahri SAYIN, 1999- 2002 yılları arasında Prof. Dr. Şükran DİNÇER,  2002-2012 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe BURGU, 2012-2017 yılları arasında Prof. Dr. K. Zafer KARAER, bu tarihten itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini halen Prof. Dr. Hatice ÖGE yürütmektedir.

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalında 7 Profesör (Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Ayşe Çakmak, Prof. Dr. Hatice Öge, Prof. Dr. Semih Öge, Prof. Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu, Prof. Dr. Bahadır Gönenç, Prof. Dr. Serpil Nalbantoğlu) ve 5 Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr. Gökben Özbakış, Araş. Gör. Dr. Ceren Aştı, Araş. Gör. Dr. Ömer Orkun, Araş. Gör. Görkem Cengiz, Araş. Gör. Nafiye Koç) olmak üzere 12 öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.

Parazitoloji Anabilim Dalında Türkçe ve İngilizce Lisans düzeyinde öğretimde mecburi ders olarak Parazitoloji, Helmintoloji, Su Hayvanları Hastalıkları, Protozooloji, Entomoloji ve Arı Hastalıkları dersleri, seçmeli ders olarak Akvaryum Balıklarının Hastalıkları ve Paraziter Zoonozlar dersleri okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli büyük ve küçükbaş hayvan, kanatlı, arı, laboratuvar hayvanı ile su hayvanlarının helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik – laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması, tedavisi, korunma ve kontrolü ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca dersle ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren zoonoz hastalıklar hakkında da bilgi verilmektedir.

Lisansüstü düzeyde iki farklı program (Helmintoloji ile Protozooloji ve Entomoloji) 12.01.2009 tarihinde birleştirilmiş olup, Parazitoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı eğitimi şeklinde yürütülmektedir.

Helmintoloji, Parazitoloji, Su hayvanları hastalıkları ile seçmeli derslerin teorik ve uygulamaları Nevzat Güralp Dersliğinde, Protozooloji, Entomoloji ve Arı hastalıkları derslerinin teorik ve uygulamaları Dilmen Dersliğinde verilmektedir.

Parazitoloji Anabilim Dalımız, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma projeleri ve bilimsel yayınları ile paraziter hastalık sorunlarını çözüme dayalı ele alarak ülkemize ve dünya bilim camiasına katkı sağlamaktadır.

MİSYON

Helmintoloji, Protozooloji ve Entomoloji konularında hayvan ve insanlardaki etkenler ile vektör kaynaklı hastalıkların ülkemizdeki epidemiyoloji, ekoloji, taksonomi, tedavi, korunma ve kontrolü ile ilgili ileri bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bunlarla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve eğitimlerin verildiği bir akademik yapı içindedir.

VİZYON

Helmintoloji, Protozooloji ve Entomoloji konularında hayvan ve insan sağlığını etkileyen paraziter etkenler, meydana getirdiği hastalıklar, teşhis, tedavi, korunma-kontrol, epidemiyolojik ve ekolojik saha araştırmaları ile moleküler düzeyde laboratuvar araştırmaları yapmak, elde edilen bilimsel verilerin hem eğitim-öğretimde hem de bilim camiasında aktarımı ve paylaşımı amaçlamaktadır. Uluslararası alanda rekabet edecek veteriner hekim ve parazitolog adaylarını yetiştirmek, araştırmaya dayalı bilgi ve becerileri artıracak dünya standartlarında eğitim-öğretim vermek ve araştırma yapmaktır.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Helmintolojide moleküler tekniklerin daha etkin kullanılması, ilaç direnç çalışmalarına ağırlık verilmesi, zoonoz hastalık etkenleriyle ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılması ve son yıllarda önemini artıran bazı hayvansal paraziter hastalıkların varlık ve yaygınlığının güncellenmesi,

Kene ve kene kaynaklı hastalıkların ekolojisi ve moleküler epidemiyolojisi üzerine araştırmalarının yapılması ve bu hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri üzerine yenilikçi araştırmaların yapılması, protozoon ve artropodların taksonomisi ve filogenetik özelliklerinin ortaya konması,

İlgili konulardaki COST aksiyonlarında yer almak ve ulusal/uluslararası proje desteklerinden pay almak ve yukarıda bahsedilen konularda yeni bilim insanlarını yetiştirmektir.