TARİHÇE

1933 yılında Üniversite reformu yapılırken İstanbul’daki Yüksek Baytar Mektebi, Ankara’da kurulan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlanarak bugünkü fakültenin ilk temelleri atılmıştır. Aynı yıl Almanya’dan Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi Patoloji Enstitüsü Direktörlüğüne getirilen Prof. Dr. Anton Koegel, Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğünü de vekaleten yürüterek, 1934 yılında ayrılmıştır. Daha sonra Parazitoloji Enstitüsü Direktörü olarak 1935 – 1938 yılları arasında “Lehrbuch der Helminthologie” kitabının yazarı Prof. Dr. Curt Sprehn görev yapmıştır.

1940 yılında Doç. Dr. Hasan Şükrü Oytun Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğüne atanan ilk Türk Öğretim Üyesi olmuştur. 1948 yılında, Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde bulunan Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi’ne bağlanmış ve Ankara Üniversitesi Senatosunun 1952 yılında aldığı karar ile Parazitoloji Enstitüsü iki bağımsız kürsüye ayrılmıştır. Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun, Protozooloji, Tıbbi Artropodoloji ve Paraziter Hastalıklarla Savaş Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Nevzat Tüzdil seçilmiştir. İki kürsü 1983 yılında Parazitoloji Anabilim Dalı olarak birleştirilmiş ve bu anabilim dalı altında Helmintoloji ve Protozooloji-Entomoloji Bilim Dalları kurulmuştur. Prof. Dr. Nevzat Güralp 1986 yılına kadar Helmintoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüş, daha sonra sırasıyla 1986’da Prof. Dr. Yılmaz Tiğin, 1996’da Prof. Dr. Ayşe Burgu, 2000’de Prof. Dr. Ahmet Doğanay Bilim Dalı Başkanlığına seçilmişlerdir. Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı Başkanlığına ise Prof. Dr. Nevzat Tüzdil’den sonra sırasıyla Prof. Dr. Fahri Sayın, 1999’da Prof. Dr. Şükran Dinçer, 2000’de Prof. Dr. Zafer Karaer seçilmiştir. Helmintoloji ile Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalları 2005 yılında birleştirilerek Parazitoloji Anabilim Dalı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Anabilim Dalı başkanlığı görevini 2005-2012 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe Burgu, 2012-2017 yılları arasında Prof. Dr. K. Zafer Karaer yerine getirmiştir. Bu tarihten itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Hatice Öge yürütmektedir.

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalında 7 Profesör (Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Ayşe Çakmak, Prof. Dr. Hatice Öge, Prof. Dr. Semih Öge, Prof. Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu, Prof. Dr. Bahadır Gönenç, Prof. Dr. Serpil Nalbantoğlu) ve 5 Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr. Gökben Özbakış, Araş. Gör. Dr. Ceren Aştı, Araş. Gör. Dr. Ömer Orkun, Araş. Gör. Görkem Cengiz, Araş. Gör. Nafiye Koç) olmak üzere 12 öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.

Parazitoloji Anabilim Dalında Lisans düzeyinde Parazitoloji, Helmintoloji, Su Hayvanları Hastalıkları, Protozooloji, Entomoloji ile Arı ve Hastalıkları dersleri mecburi, Akvaryum Balıkları ve Hastalıkları ve Paraziter Zoonozlar dersi seçmeli olarak okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli hayvan, kanatlı, arı, laboratuar hayvanı ile su hayvanlarının helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik – laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması ve tedavisi ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca, uygulamaları yaptırılmaktadır. Lisansüstü düzeyde de iki farklı program (Helmintoloji ile Protozooloji ve Entomoloji) 12.01.2009 tarihinde birleştirilmiş olup, yüksek lisans ve doktora eğitimi yürütülmektedir. 2017 yılı itibariyle 15 aktif doktora öğrencimiz bulunmaktadır.

Anabilim Dalında rutin tanı laboratuarının yanı sıra, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü seroloji ve biyoteknoloji, hücre kültürü, PCR laboratuvarları, çeşitli kene kolonilerinin yetiştirildiği bir ünite vardır.