TARİHÇE

1933 yılında Üniversite reformu yapılırken İstanbul’daki Yüksek Baytar Mektebi, Ankara’da kurulan Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlanarak bugünkü fakültenin ilk temelleri atılmıştır. Aynı yıl Almanya’dan Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi Patoloji Enstitüsü Direktörlüğüne getirilen Prof. Dr. Anton Koegel, Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğünü de vekaleten yürüterek, 1934 yılında ayrılmıştır. Daha sonra Parazitoloji Enstitüsü Direktörü olarak 1935 – 1938 yılları arasında “Lehrbuch der Helminthologie” kitabının yazarı Prof. Dr. Curt Sprehn görev yapmıştır.

1940 yılında Doç. Dr. Hasan Şükrü Oytun Parazitoloji Enstitüsü Direktörlüğüne atanan ilk Türk Öğretim Üyesi olmuştur. 1948 yılında, Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde bulunan Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi’ne bağlanmış ve Ankara Üniversitesi Senatosunun 1952 yılında aldığı karar ile Parazitoloji Enstitüsü iki bağımsız kürsüye ayrılmıştır. Parazitoloji ve Helmintoloji Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Hasan Şükrü Oytun, Protozooloji, Tıbbi Artropodoloji ve Paraziter Hastalıklarla Savaş Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Nevzat Tüzdil seçilmiştir. İki kürsü 1983 yılında Parazitoloji Anabilim Dalı olarak birleştirilmiş ve bu anabilim dalı altında Helmintoloji ve Protozooloji-Entomoloji Bilim Dalları kurulmuştur. Prof. Dr. Nevzat Güralp 1986 yılına kadar Helmintoloji Bilim Dalı Başkanlığını yürütmüş, daha sonra sırasıyla 1986’da Prof. Dr. Yılmaz Tiğin, 1996’da Prof. Dr. Ayşe Burgu, 2000’de Prof. Dr. Ahmet Doğanay Bilim Dalı Başkanlığına seçilmişlerdir. Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalı Başkanlığına ise Prof. Dr. Nevzat Tüzdil’den sonra sırasıyla Prof. Dr. Fahri Sayın, 1999’da Prof. Dr. Şükran Dinçer, 2000’de Prof. Dr. Zafer Karaer seçilmiştir. Helmintoloji ile Protozooloji ve Entomoloji Bilim Dalları 2005 yılında birleştirilerek Parazitoloji Anabilim Dalı adı altında yeniden yapılandırılmıştır. Anabilim Dalı başkanlığı görevini 2005-2012 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe Burgu, 2012-2017 yılları arasında Prof. Dr. K. Zafer Karaer yerine getirmiştir. Bu tarihten itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini Prof. Dr. Hatice Öge yürütmektedir.

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalında 7 Profesör (Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Prof. Dr. Ayşe Çakmak, Prof. Dr. Hatice Öge, Prof. Dr. Semih Öge, Prof. Dr. H. Oğuz Sarımehmetoğlu, Prof. Dr. Bahadır Gönenç, Prof. Dr. Serpil Nalbantoğlu) ve 5 Araştırma Görevlisi (Araş. Gör. Dr. Gökben Özbakış, Araş. Gör. Dr. Ceren Aştı, Araş. Gör. Dr. Ömer Orkun, Araş. Gör. Görkem Cengiz, Araş. Gör. Nafiye Koç) olmak üzere 12 öğretim üyesi ve elemanı bulunmaktadır.

Parazitoloji Anabilim Dalında Türkçe ve İngilizce Lisans düzeyinde öğretimde mecburi ders olarak Parazitoloji, Helmintoloji, Su Hayvanları Hastalıkları, Protozooloji, Entomoloji ve Arı Hastalıkları dersleri, seçmeli ders olarak Akvaryum Balıklarının Hastalıkları ve Paraziter Zoonozlar dersleri okutulmaktadır. Bu derslerde evcil memeli büyük ve küçükbaş hayvan, kanatlı, arı, laboratuvar hayvanı ile su hayvanlarının helmint, protozoon ve artropod enfeksiyonlarının klinik – laboratuvar tanısı, yaşam siklusu, sınıflandırması, tedavisi, korunma ve kontrolü ile ilgili bilgiler verilmekte ayrıca dersle ilgili uygulamalar yaptırılmaktadır. İnsan sağlığını yakından ilgilendiren zoonoz hastalıklar hakkında da bilgi verilmektedir.

Lisansüstü düzeyde iki farklı program (Helmintoloji ile Protozooloji ve Entomoloji) 12.01.2009 tarihinde birleştirilmiş olup, Parazitoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programı eğitimi şeklinde yürütülmektedir.

Helmintoloji, Parazitoloji, Su hayvanları hastalıkları ile seçmeli derslerin teorik ve uygulamaları Nevzat Güralp Dersliğinde, Protozooloji, Entomoloji ve Arı hastalıkları derslerinin teorik ve uygulamaları Dilmen Dersliğinde verilmektedir.

Parazitoloji Anabilim Dalımız, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra araştırma projeleri ve bilimsel yayınları ile paraziter hastalık sorunlarını çözüme dayalı ele alarak ülkemize ve dünya bilim camiasına katkı sağlamaktadır.

MİSYON

Helmintoloji, Protozooloji ve Entomoloji konularında hayvan ve insanlardaki etkenler ile vektör kaynaklı hastalıkların ülkemizdeki epidemiyoloji, ekoloji, taksonomi, tedavi, korunma ve kontrolü ile ilgili ileri bilimsel araştırmaların yapıldığı ve bunlarla ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi ve eğitimlerin verildiği bir akademik yapı içindedir.

VİZYON

Helmintoloji, Protozooloji ve Entomoloji konularında hayvan ve insan sağlığını etkileyen paraziter etkenler, meydana getirdiği hastalıklar, teşhis, tedavi, korunma-kontrol, epidemiyolojik ve ekolojik saha araştırmaları ile moleküler düzeyde laboratuvar araştırmaları yapmak, elde edilen bilimsel verilerin hem eğitim-öğretimde hem de bilim camiasında aktarımı ve paylaşımı amaçlamaktadır. Uluslararası alanda rekabet edecek veteriner hekim ve parazitolog adaylarını yetiştirmek, araştırmaya dayalı bilgi ve becerileri artıracak dünya standartlarında eğitim-öğretim vermek ve araştırma yapmaktır.

GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLER

Helmintolojide moleküler tekniklerin daha etkin kullanılması, ilaç direnç çalışmalarına ağırlık verilmesi, zoonoz hastalık etkenleriyle ilgili epidemiyolojik çalışmaların yapılması ve son yıllarda önemini artıran bazı hayvansal paraziter hastalıkların varlık ve yaygınlığının güncellenmesi,

Kene ve kene kaynaklı hastalıkların ekolojisi ve moleküler epidemiyolojisi üzerine araştırmalarının yapılması ve bu hastalıklara karşı erken uyarı sistemleri üzerine yenilikçi araştırmaların yapılması, protozoon ve artropodların taksonomisi ve filogenetik özelliklerinin ortaya konması,

İlgili konulardaki COST aksiyonlarında yer almak ve ulusal/uluslararası proje desteklerinden pay almak ve yukarıda bahsedilen konularda yeni bilim insanlarını yetiştirmektir.