Prof.Dr.Barış SAREYYÜPOĞLU (Dekan Yardımcısı) (Komisyon Başkanı)

Prof.Dr.Ayhan BAŞTAN (Başhekim)

Prof.Dr.Arif KURTDEDE

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL  (Sorumlu)

Dr.Öğr.Üyesi M.Borga TIRPAN

Öğr.Gör.Dr. İrem ERGİN

Araş.Gör.Dr.Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU

Araş.Gör.Medine İrem EKMEN (Raportör)