Türkiye’ de Veteriner Hekimliği eğitimi ilk kez 1842’ de İstanbul’ da Askeri Veteriner Okulu’ nda başlamıştır. Daha sonra 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuştur. Bu iki kuruluş 1921’ de Yüksek Veteriner Okulu adı altında birleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ nin yüksek eğitim reformları çerçevesinde Veteriner Yüksek Okulu 1933’ te tüm akademik ve idari personeli ile Ankara’ ya nakledilmiş ve Yüksek Ziraat Entitüsü bünyesine dahil edilerek Veteriner Fakültesi olarak yeniden isimlendirilmiştir. Ankara Üniversitesi’ nin 1946’ da kuruluşunu takiben Veteriner Fakültesi 1948’ de Üniversitemizin bir parçası olmuştur.

GÖREVLERİ

Veteriner Fakültesi’nde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır.

GENEL BİLGİ

Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi’ nin hedeflediği çağdaş kriterler şemsiyesi altında; Avrupa’ daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner Hekimlik Eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmek; Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamak amacı ile Avrupa Veteriner Hekimlik Değerlendirme Sistemine (Akreditasyon) başvurmuş ve Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) uzmanlar grubu tarafından değerlendirilerek ve sunduğu rapor kabul edilerek Avrupa’ da ziyaret edilen fakülteler listesine girmiştir.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 17-18 Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel’de toplanan EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education – Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve FVE (Federation of Veterinarians of Europe – Avrupa Veterinerler Federasyonu) üyeleri tarafından oluşturulan JEC (Joint Education Committee – Ortak Eğitim Komisyonu) tarafından KURUMSAL ANLAMDA AKREDİTE EDİLMİŞTİR.

ÖNCEKİ DEKANLARIMIZ