Anatomi Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalı

Fizyoloji Anabilim Dalı

Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı