Fakültemiz Döner Sermaye Birimi tarafından gelirlerin tahsilatında kullanılan T.C Ziraat Bankası Tandoğan şubesi ve hesap numarası değiştirilmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ait yeni hesap numarası ve Şubesi aşağıda belirtilmiştir.

            Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Şube Adı : T.C. Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi
IBAN : TR 72 0001 0007 9907 0640 8950 10

  Veteriner Fakültesi Döner Sermaye Ücret Tarifesi