Derginin adı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Dergi adının kısaltması
Ankara Üniv. Vet. Fak. Derg.
Kurucusu/Yayıncısı
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi