TARİHÇE

Dünya’da ilk Veteriner Okulu 1762 yılında Fransa’nın Lyon şehrinde Claude Bourgelat tarafından kurulmuştur. Türkiye’de ilk Veteriner Okulu 1842 yılında İstanbul’da Prusyalı Veteriner Godlewsky tarafından kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsünün 1933 yılında kurulmasıyla beraber İstanbul’daki Yüksek Baytar Okulu, Ankara’daki Enstitü bünyesine taşınarak 1937 yılında ‘Baytar Fakültesi’ adıyla eğitim ve öğretimine devam etmiştir. Veteriner Fakültesinde 1944 yılından itibaren “Veteriner Tarihi ve Deontoloji” dersleri Ord. Prof. Dr. Hilmi Dilgimen tarafından verilmeye başlanmıştır. Ankara Üniversitesi 1946’da kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesindeki Veteriner Fakültesi, 1948’de Ankara Üniversitesi’ne katılmıştır. Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü 1950 yılında kurulmuş; kürsü yönetimine vekâleten Prof. Dr. A. Nevzat Tüzdil getirilmiştir. Aynı yıl Uzman Veteriner Hekim Nihal Erk Kürsü asistanlığına başlamıştır. (30.12.1950).

VETERİNER HEKİMLİĞİ TARİHİ VE DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalımız lisans programı dâhilinde “Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji”, “Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik”, “Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri”, “Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri” dersleri; lisansüstü düzeyde yüksek lisans ve doktora dersleri Anabilim Dalımız akademik personeli tarafından verilmektedir. Türkiye’de veteriner hekimliği eğitiminin gelişimine ışık tutan  “Veteriner Tarihi Müzesi” Prof. Dr. Ferruh Dinçer tarafından 1974 yılında ziyarete açılmıştır. Müzemiz, 14.10.2011 tarihinde başlayan restorasyon ve restitüsyon çalışmaları sonucunda 24.12.2015 tarihinde  “Veteriner Hekimliği Tarihi Evi” olarak tekrar hizmete açılmıştır. Veteriner Hekimliği Tarihi Evi bünyesinde dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimiyle alakalı baytarnameler, cerrahi aletler, nallar, klişeler, arşiv malzemeleri, yağlı boya tablolar, fotoğraflar ve ders kitaplarının yanı sıra Askeri Veteriner Okulu(1842), Mülkiye Baytar Mekteb-i Alisi(1889), Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi(1933) ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne(1948) ait birinci elden eserler sergilenmektedir. Müzemiz; sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanında referans merkezi olmasının yanında araştırıcılar için de uygun çalışma imkânları sunmaktadır.

“Veteriner Hekimliği Tarihi Evi” ziyaret saatleri;
Pazartesi:10:00-12:00, 14:00-17:00
Perşembe:10:00-12:00, 14:00-17:00
Anabilim Dalı bünyesinde 2 öğretim üyesi, 2 öğretim yardımcısı ve 2 idari personel görev yapmaktadır.