Prof.Dr.Belgin SARIMEHMETOĞLU (Dekan) (Başkan)

Prof.Dr.Barış SAREYYÜPOĞLU (Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr.Engin SAKARYA

Prof.Dr.Hakan YARDIMCI

Prof.Dr.T.Haluk ÇELİK

Prof.Dr.Ender YARSAN

Prof.Dr.Necmettin ÜNAL

Prof.Dr.R.Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL

Dr.Öğr.Üyesi İdil BAŞTAN

Araş.Gör.Dr.Farah Gönül AYDIN                        (Raportör)