TARİHÇE

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim-öğretim alanında başlatılan düzenlemeler çerçevesinde tarım ve hayvancılık öğretimine ilişkin mevcut durum ele alınmış ve 1927 yılında yürürlüğe konulan 1109 sayılı yasa ile öğretimi yetersiz bulunan 12 ziraat okulunun eğitim-öğretimine son verilmiştir. Bunu takiben Ankara’da “Tabii İlimler, Ziraat, Baytar, Ziraat Sanatları” Fakültelerinden oluşan “Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluşu 10 Haziran 1933 tarih ve 2291 sayılı yasa ile tamamlanmıştır. Aynı yıl İstanbul’da bulunan Veteriner Okulu’nun 5 öğretim üyesi, 9 asistanı, tüm öğrencileri ve donanımı Ankara’ya taşınarak Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi’nde Kasım 1933’ten itibaren eğitim-öğretime başlanmıştır.

Ankara Üniversitesi’nden 13 yıl önce Ankara’da açılan, üniversite (binaları, laboratuarları, öğretim kadrosu ve yapısıyla tam bir üniversite olarak kurulan) nitelikli ilk kurum olan ve Türk Yüksek Öğretiminde birçok ilki gerçekleştirmiş olan Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Baytar Fakültesi “Teşrih (Anatomi) Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Emrâz-ı Umûmiyye – Teşrih-î Marazî, Parazitoloji, Hayvânî Hıfzıssıhha ve Bakteriyoloji, Serîriyât-ı Dahiliye, Serîriyât-ı Cerrahiye ve Ziraat Fakültesi ile ortak Zootekni Enstitüsü olmak üzere 8 Enstitüden şekillenmiştir. Enstitüde 1933-1939 yılları arasında Almanya’dan gelerek görev yapan bilim insanlarından 12’si Baytar Fakültesi’nde çalışmış ve İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde ülkeden ayrılmışlardır.

Yüksek Ziraat Enstitüsü Baytar Fakültesi’nin adı, 1937 yılında Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilât Kanunu’nun yürürlüğe konmasıyla birlikte “Veteriner” sözcüğünün resmen kullanılmaya başlanmasına uygun olarak “Veteriner Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

1946 yılında 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu çıkarılınca, Yüksek Ziraat Enstitüsünün de Üniversiteler kanunu çerçevesine alınması fikri ve eğilimi ortaya çıkmıştır. 30.06.1948 tarih ve 5234 sayılı “Üniversiteler Kanununa Ek Kanun” adı altında Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarı ile Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Ankara Üniversitesi’ne, Orman Fakültesi ise İstanbul Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ziraat Sanatları Fakültesi ile Tabii Bilimler Fakültesi Ziraat Fakültesi Bünyesine alınmıştır.

Ziraat Fakültesinde başlangıçta bulunan 10 Enstitüden biri Zootekni Enstitüsüdür. Enstitü kadrosunda o zamanlar yer alanlardan biri de Şube şefi olarak görev yapmış olan Veteriner Hekim Dr. Selahattin Batu’dur. Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün 1948 yılında kapatılarak Ziraat Fakültesinin Ankara Üniversitesine bağlanmasından sonra, 1949 yılında enstitüler yerine kürsüler kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Prof. Dr. Selahattin Batu başkanlığında Zootekni Kürsüsü kurulmuştur. Daha sonra Zootekni Anabilim Dalı adını alarak Fakülte bünyesinde eğitim – öğretim faaliyetleri ile birlikte bilimsel faaliyetlerini bugüne kadar sürdüre gelmiştir.

ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI HAKKINDA

Zootekni genel anlamda bilgili ve modern hayvan yetiştiriciliği için gerekli bilgileri veren bilim alanıdır. Çiftlik hayvanlarından daha fazla verim elde etmek, böylece verimli ve karlı bir hayvancılık yapmak için hayvan refahı ve davranışlarını da dikkate alarak, hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, ıslahı ve sağlık koruma kuralları ile ilgili gerekli bilgileri veren; bu alanda yeni bilgiler ve teknikler geliştirmeye çalışan bir bilim alanıdır.

2017 yılı itibariyle Zootekni Anabilim Dalı bünyesinde 5 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi ve 2 idari personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı; seminer salonu, laboratuvar ile akademik ve idari personel odalarından oluşmaktadır.

Anabilim Dalı’nda Veteriner lisans programı dâhilinde Hayvan Refahı, Zootekni I, Zootekni II ve Hayvan Islahı zorunlu dersleri ile Kaz-Ördek Yetiştiriciliği, Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği, Tavşan Yetiştiriciliği ve Kedi-Köpek Yetiştiriciliği seçmeli dersleri verilmektedir. Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir.

Anabilim Dalı’nda verilen derslerde teorik öğretimin yanı sıra uygulama dersleri de bulunmaktadır. Ayrıca, Anabilim Dalı’nda çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bir laboratuvar bulunmaktadır. Veteriner Fakültesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Çiftliği’nde bulunan üniteler araştırma ve eğitim amaçlı kullanılmaktadır. Bu ünitelere ilave olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitüleri ve Tarım işletmeleri ile özel sektöre ait hayvancılık işletmeleri başlıca araştırma ve uygulama alanlarıdır. Yapağı analizleri için Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Laboratuvarı’ndan yararlanılmaktadır.